Úradná tabuľa ÚJD SR

2211-2023

č. konania: 2211-2023

č. rozhodnutia: 171/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.05.2023

dátum ukončenia konania: 22.06.2023

dátum aktualizácie: 22.06.2023

Prílohy:

2211-2023_SpravneKonanie_2211-2023_SPK 2211-2023 formulár 03.pdf
2211-2023_SPK 2211-2023 ziadost AN.pdf
2211-2023_Rozhodnutie_171_2023_Rozhodnutie_171_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023