Úradná tabuľa ÚJD SR

2210-2023

č. konania: 2210-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.05.2023

dátum aktualizácie: 12.05.2023

Prílohy:

2210-2023_SpravneKonanie_2210-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 2210-2023_akt. 00 zo dňa 12.5.2023.pdf
2210-2023_SE_00082_006212_2023 UJD 10.05.2023a.pdf

Aktualizácia: 12.05.2023