Úradná tabuľa ÚJD SR

2208-2024

č. konania: 2208-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.04.2024

dátum aktualizácie: 09.04.2024

Prílohy:

2208-2024_SpravneKonanie_2208-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2208-2024 rev 00.pdf
2208-2024_3171_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
2208-2024_SE_00001_004754_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 09.04.2024