Úradná tabuľa ÚJD SR

2206-2024

č. konania: 2206-2024

č. rozhodnutia: 256/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.04.2024

dátum ukončenia konania: 25.06.2024

dátum aktualizácie: 02.07.2024

Prílohy:

2206-2024_SpravneKonanie_2206-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver3_JúL2024.pdf
2206-2024_UradnyList_4878_2024.pdf
2206-2024_An_SE_00001_004755_2024_UJD_05.04.2024.pdf
2206-2024_Rozhodnutie_256_2024_Rozhodnutie_256_2024.pdf

Aktualizácia: 02.07.2024