Úradná tabuľa ÚJD SR

2203-2024

č. konania: 2203-2024

č. rozhodnutia: 182/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.04.2024

dátum ukončenia konania: 06.05.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

2203-2024_SpravneKonanie_2203-2024_FoZ SpK_01_2203_2024_VUJE.pdf
2203-2024_Žiadosť_VUJE_2203_2024.pdf
2203-2024_Rozhodnutie_182_2024_Rozhodnutie_182_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024