Úradná tabuľa ÚJD SR

2202-2024

č. konania: 2202-2024

č. rozhodnutia: 180/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.04.2024

dátum ukončenia konania: 06.05.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2202-2024_SpravneKonanie_2202-2024_FoZ SpK_01_2202_2024_VUJE.pdf
2202-2024_Žiadosť_VUJE_2202_2024.pdf
2202-2024_Rozhodnutie_180_2024_Rozhodnutie_180_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024