Úradná tabuľa ÚJD SR

2201-2024

č. konania: 2201-2024

č. rozhodnutia: 200/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.04.2024

dátum ukončenia konania: 22.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

2201-2024_SpravneKonanie_2201-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2201-2021 rev.03.pdf
2201-2024_Žiadosť VUJE k SpK 2201-2024 anonymizovaná.pdf
2201-2024_Rozhodnutie_200_2024_Rozhodnutie_200_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024