Úradná tabuľa ÚJD SR

2200-2024

č. konania: 2200-2024

č. rozhodnutia: 199/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.04.2024

dátum ukončenia konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

2200-2024_SpravneKonanie_2200-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2200-2024 rev.03.pdf
2200-2024_Žiadosť VUJE k SpK 2200-2024 anonymizovaná.pdf
2200-2024_Rozhodnutie_199_2024_Rozhodnutie_199_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024