Úradná tabuľa ÚJD SR

22-2023

č. konania: 22-2023

č. rozhodnutia: 89/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.01.2023

dátum ukončenia konania: 31.03.2023

dátum aktualizácie: 14.04.2023

Prílohy:

22-2023_SpravneKonanie_22-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 22-2023_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
22-2023_List SE_000233_2023_anonymizovana.002.pdf
22-2023_Rozhodnutie_50_2023.pdf
22-2023_SE_00082_002783_2023 UJD 17.02.2023_anonymizovana.002.pdf
22-2023_Rozhodnutie_89_2023_Rozhodnutie_89_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023