Úradná tabuľa ÚJD SR

22-2023

č. konania: 22-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.01.2023

dátum aktualizácie: 17.01.2023

Prílohy:

22-2023_SpravneKonanie_22-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 22-2023_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
22-2023_List SE_000233_2023_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 17.01.2023