Úradná tabuľa ÚJD SR

2195-2023

č. konania: 2195-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.05.2023

dátum aktualizácie: 12.05.2023

Prílohy:

2195-2023_SpravneKonanie_2195-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2195-2023 rev 00.pdf
2195-2023_SE_00082_006155_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 12.05.2023