Úradná tabuľa ÚJD SR

2195-2023

č. konania: 2195-2023

č. rozhodnutia: 193/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.05.2023

dátum ukončenia konania: 07.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

2195-2023_SpravneKonanie_2195-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2195-2023 rev 03.pdf
2195-2023_eL_4822_2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
2195-2023_Návrh_RXXX_2023_2195-2023.pdf
2195-2023_SE_00082_006155_2023-anonymizovaná.pdf
2195-2023_Rozhodnutie_193_2023_Rozhodnutie_193_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023