Úradná tabuľa ÚJD SR

2192-2024

č. konania: 2192-2024

č. rozhodnutia: 201/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum ukončenia konania: 28.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

2192-2024_SpravneKonanie_2192-2024_Formulár o zverejnení SpK_aktual.02_29.5. 2024.pdf
2192-2024_anonymizovaná žiadosť.pdf
2192-2024_Rozhodnutie_201_2024_R 201-2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024