Úradná tabuľa ÚJD SR

2192-2022

č. konania: 2192-2022

č. rozhodnutia: 213/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum ukončenia konania: 03.09.2022

dátum aktualizácie: 12.09.2022

Prílohy:

2192-2022_SpravneKonanie_2192-2022_Zv. inf. - Spis č. UJD SR 2192-2022_rev.04 z 12. 9. 2022.pdf
2192-2022_SE_2022_016068_anonymizov.pdf
2192-2022_Rozhodnutie_213_2022_R213_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023