Úradná tabuľa ÚJD SR

2192-2022

č. konania: 2192-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 16.05.2022

Prílohy:

2192-2022_SpravneKonanie_2192-2022_Zv. inf. - Spis č. 2192-2022_rev. 01 z 16.05.2022.pdf
2192-2022_SE_2022_016068_anonymizov.pdf
2192-2022_R151_2022_Prer. SpK_2192-2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 18.05.2022