Úradná tabuľa ÚJD SR

2191-2024

č. konania: 2191-2024

č. rozhodnutia: 223/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.04.2024

dátum ukončenia konania: 22.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

2191-2024_SpravneKonanie_2191-2024_Formulár o zverejnení SpK 2191-2024_rev.03_29.5.2024_ukončenie konania.pdf
2191-2024_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
2191-2024_Rozhodnutie_223_2024_Rozhodnutie_223_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024