Úradná tabuľa ÚJD SR

2191-2022

č. konania: 2191-2022

č. rozhodnutia: 199/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum ukončenia konania: 17.08.2022

dátum aktualizácie: 17.08.2022

Prílohy:

2191-2022_SpravneKonanie_2191-2022_Zverejnenie ukončenia SpK UJD SR 2191-2022rev03.pdf
2191-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_016067_Ga.pdf
2191-2022_Rozhodnutie_199_2022_UJD SR 2191-2022_Rozhodnutie_EMO12.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023