Úradná tabuľa ÚJD SR

2191-2022

č. konania: 2191-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 11.05.2022

Prílohy:

2191-2022_SpravneKonanie_2191-2022_Zverejnenie začiatku SpK UJD SR 2191-2022.pdf
2191-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_016067_Ga.pdf
2191-2022_R148_2022_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 11.05.2022