Úradná tabuľa ÚJD SR

2190-2022

č. konania: 2190-2022

č. rozhodnutia: 160/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum ukončenia konania: 18.06.2022

dátum aktualizácie: 21.06.2022

Prílohy:

2190-2022_SpravneKonanie_2190-2022_SPK 2190-2022 formulár 02.pdf
2190-2022_SPK 2190-2022 ziadost AN.pdf
2190-2022_Rozhodnutie_160_2022_R160_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023