Úradná tabuľa ÚJD SR

2187-2022

č. konania: 2187-2022

č. rozhodnutia: 205/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum ukončenia konania: 25.08.2022

dátum aktualizácie: 30.08.2022

Prílohy:

2187-2022_SpravneKonanie_2187-2022_Zv. inf. - Spis č. 2187-2022_rev. 04 z 30. 8. 2022.pdf
2187-2022_SE_2022_016069_anonymizov.pdf
2187-2022_Rozhodnutie_205_2022_R205_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023