Úradná tabuľa ÚJD SR

2185-2022

č. konania: 2185-2022

č. rozhodnutia: 262/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2022

dátum ukončenia konania: 28.10.2022

dátum aktualizácie: 24.11.2022

Prílohy:

2185-2022_SpravneKonanie_2185-2022_Formulár SpK 2185-2022_rev04.pdf
2185-2022_List SE-anonymizovany.pdf
2185-2022_Rozhodnutie_262_2022_Rozhodnutie 262_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023