Úradná tabuľa ÚJD SR

2179-2024

č. konania: 2179-2024

č. rozhodnutia: 246/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum ukončenia konania: 12.06.2024

dátum aktualizácie: 02.07.2024

Prílohy:

2179-2024_SpravneKonanie_2179-2024_85307104.pdf
2179-2024_AN_SE_0001_007099_2024.pdf
2179-2024_39642465.pdf
2179-2024_Rozhodnutie_246_2024_Rozhodnutie_246_2024.pdf

Aktualizácia: 02.07.2024