Úradná tabuľa ÚJD SR

2179-2022

č. konania: 2179-2022

č. rozhodnutia: 149/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 09.05.2022

dátum aktualizácie: 16.05.2022

Prílohy:

2179-2022_SpravneKonanie_2179-2022_FoZ SpK0_01_2179_2022_JAVYS rev. 1.pdf
2179-2022_Anonymizovana ziadost k SpK 2179-2022.pdf
2179-2022_Rozhodnutie_149_2022_Roz 149_2022 JAVYS.pdf

Aktualizácia: 18.05.2022