Úradná tabuľa ÚJD SR

2178-2024

č. konania: 2178-2024

č. rozhodnutia: 224/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2178-2024_SpravneKonanie_2178-2024_Zv. inf. - Spis č. 2178-2024_rev. 02 z 14.5.2024_final.pdf
2178-2024_SE_00001_003645_2024_UJD_27.03.2024_anonymizov.002.pdf
2178-2024_Rozhodnutie_224_2024_Rozhodnutie_224_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024