Úradná tabuľa ÚJD SR

2178-2023

č. konania: 2178-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.05.2023

dátum aktualizácie: 10.05.2023

Prílohy:

2178-2023_SpravneKonanie_2178-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2178-2023 rev.00.pdf
2178-2023_Upovedomenie o začatí SpK 2178-2023.pdf
2178-2023_SE_01008_005904_2023_Ga.pdf

Aktualizácia: 10.05.2023