Úradná tabuľa ÚJD SR

2178-2023

č. konania: 2178-2023

č. rozhodnutia: 218/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.05.2023

dátum ukončenia konania: 11.08.2023

dátum aktualizácie: 24.08.2023

Prílohy:

2178-2023_SpravneKonanie_2178-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2178-2023 rev.03.pdf
2178-2023_SE_01008_005904_2023_Ga.pdf
2178-2023_Rozhodnutie_218_2023_R218_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023