Úradná tabuľa ÚJD SR

2175-2022

č. konania: 2175-2022

č. rozhodnutia: 211/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.05.2022

dátum ukončenia konania: 28.07.2022

dátum aktualizácie: 23.08.2022

Prílohy:

2175-2022_SpravneKonanie_2175-2022_FoZ SpK_02_2175_2022_VUJE.pdf
2175-2022_Žiadosť_VUJE_2175_2022.pdf
2175-2022_Rozhodnutie_211_2022_Rozh 211-2022(zmena_TVŠZ_ VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023