Úradná tabuľa ÚJD SR

2175-2022

č. konania: 2175-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 04.05.2022

dátum aktualizácie: 16.05.2022

Prílohy:

2175-2022_SpravneKonanie_2175-2022_FoZ SpK_00_2175_2022_VUJE.pdf
2175-2022_Žiadosť_VUJE_2175_2022.pdf

Aktualizácia: 18.05.2022