Úradná tabuľa ÚJD SR

2173-2023

č. konania: 2173-2023

č. rozhodnutia: 153/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023

Prílohy:

2173-2023_SpravneKonanie_2173-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2173_2023 r.01 .pdf
2173-2023_SE_00082_005971_2023 UJD 03.05.2023.pdf
2173-2023_Rozhodnutie_153_2023_Rozhodnutie_153_2023.pdf

Aktualizácia: 23.05.2023