Úradná tabuľa ÚJD SR

2172-2023

č. konania: 2172-2023

č. rozhodnutia: 164/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.05.2023

dátum ukončenia konania: 20.06.2023

dátum aktualizácie: 20.06.2023

Prílohy:

2172-2023_SpravneKonanie_2172-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2172_2023 r.02 .pdf
2172-2023_SE_00082_005972_2023 UJD 03.05.2023.pdf
2172-2023_Rozhodnutie_164_2023_Rozhodnutie_164_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023