Úradná tabuľa ÚJD SR

2169-2024

č. konania: 2169-2024

č. rozhodnutia: 202/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum aktualizácie: 07.05.2024

Prílohy:

2169-2024_SpravneKonanie_2169-2024_SPK 2169-2024 formulár 02.pdf
2169-2024_SPK 2169-2024 žiadost AN.pdf
2169-2024_Rozhodnutie_202_2024_Rozhodnutie_202_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024