Úradná tabuľa ÚJD SR

2168-2024

č. konania: 2168-2024

č. rozhodnutia: 196/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum ukončenia konania: 16.05.2024

dátum aktualizácie: 16.05.2024

Prílohy:

2168-2024_SpravneKonanie_2168-2024_SPK 2168-2024 formulár 03.pdf
2168-2024_SPK 2168-2024 žiadost AN.pdf
2168-2024_Rozhodnutie_196_2024_Rozhodnutie_196_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024