Úradná tabuľa ÚJD SR

2167-2024

č. konania: 2167-2024

č. rozhodnutia: 235/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum aktualizácie: 21.05.2024

Prílohy:

2167-2024_SpravneKonanie_2167-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2167-2024 rev 02.pdf
2167-2024_SE_00001_004496_2024_UJD_28.03.2024-anonymizovaná.pdf
2167-2024_Rozhodnutie_235_2024_Rozhodnutie_235_2024.pdf

Aktualizácia: 21.05.2024