Úradná tabuľa ÚJD SR

2166-2024

č. konania: 2166-2024

č. rozhodnutia: 244/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum ukončenia konania: 12.06.2024

dátum aktualizácie: 17.06.2024

Prílohy:

2166-2024_SpravneKonanie_2166-2024_Zv. inf. - Spis č. 2166-2024_rev. 03 z 17.6.2024.pdf
2166-2024_SE_00001_004440_2024_UJD_28.03.2024_anonymizov.pdf
2166-2024_Rozhodnutie_244_2024_Rozhodnutie_244_2024.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024