Úradná tabuľa ÚJD SR

2165-2024

č. konania: 2165-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2165-2024_SpravneKonanie_2165-2024_Zv. inf. - Spis č. 2165-2024_rev. 01 z 14.5.2024_final.pdf
2165-2024_Návrh rozhodnutia_2165-2024.pdf
2165-2024_SE_00001_004128_2024_UJD_26.03.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024