Úradná tabuľa ÚJD SR

2163-2024

č. konania: 2163-2024

č. rozhodnutia: 226/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.04.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2163-2024_SpravneKonanie_2163-2024_Zv. inf. - Spis č. 2163-2024_rev. 02 z 14.5.2024_final.pdf
2163-2024_SE_00001_004116_2024_UJD_26.03.2024_anomynizov.pdf
2163-2024_Rozhodnutie_226_2024_Rozhodnutie_226_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024