Úradná tabuľa ÚJD SR

2161-2022

č. konania: 2161-2022

č. rozhodnutia: 224/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 03.05.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 22.08.2022

Prílohy:

2161-2022_SpravneKonanie_2161-2022_FoZ SpK_02_2161_2022_VUJE.pdf
2161-2022_Žiadosť_VUJE_2161_2022.pdf
2161-2022_Rozhodnutie_224_2022_Rozhodnutie_5872_224_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023