Úradná tabuľa ÚJD SR

2161-2022

č. konania: 2161-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 03.05.2022

dátum aktualizácie: 26.05.2022

Prílohy:

2161-2022_SpravneKonanie_2161-2022_FoZ SpK_01_2161_2022_VUJE.pdf
2161-2022_Žiadosť_VUJE_2161_2022.pdf
2161-2022_R131_2022_SzVi podpisane.pdf

Aktualizácia: 27.05.2022