Úradná tabuľa ÚJD SR

2160-2022

č. konania: 2160-2022

č. rozhodnutia: 142/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.05.2022

dátum aktualizácie: 09.05.2022

Prílohy:

2160-2022_SpravneKonanie_2160-2022_SPK 2160-2022 formulár 01.pdf
2160-2022_SPK 2160_2022_ziadost AN.pdf
2160-2022_Rozhodnutie_142_2022_R142_2022_SeTi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 11.05.2022