Úradná tabuľa ÚJD SR

2150-2023

č. konania: 2150-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 04.05.2023

dátum aktualizácie: 31.05.2023

Prílohy:

2150-2023_SpravneKonanie_2150-2023_Zverejnenie upovedomenia o návrhu rozhodnutia pre domerky SpK 2150_2023rev01.pdf
2150-2023_Návrh rozhodnutia Domerky pre PG.pdf
2150-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01006_005886_2023_Mc.pdf

Aktualizácia: 31.05.2023