Úradná tabuľa ÚJD SR

2150-2023

č. konania: 2150-2023

č. rozhodnutia: 174/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 04.05.2023

dátum ukončenia konania: 27.06.2023

dátum aktualizácie: 27.06.2023

Prílohy:

2150-2023_SpravneKonanie_2150-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2150_2023rev03.pdf
2150-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_01006_005886_2023_Mc.pdf
2150-2023_Rozhodnutie_174_2023_Rozhodnutie_174_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023