Úradná tabuľa ÚJD SR

2147-2022

č. konania: 2147-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.05.2022

dátum aktualizácie: 05.05.2022

Prílohy:

2147-2022_SpravneKonanie_2147-2022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 2147-2022_Zverejnenie SpK_rev.01.pdf
2147-2022_R143_2022_prerušenie.pdf
2147-2022_scan_ziadost SE_2022_015573_Ga_anonymizovaná,predchádza EIA.pdf

Aktualizácia: 06.05.2022