Úradná tabuľa ÚJD SR

2145-2022

č. konania: 2145-2022

dátum začiatku konania: 29.04.2022

dátum aktualizácie: 05.05.2022

Prílohy:

2145-2022_SpravneKonanie_2145-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2145-2022 rev 00 .pdf
2145-2022_SE_2022_015635-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 05.05.2022