Úradná tabuľa ÚJD SR

2145-2022

č. konania: 2145-2022

č. rozhodnutia: 182/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.04.2022

dátum ukončenia konania: 12.07.2022

dátum aktualizácie: 19.07.2022

Prílohy:

2145-2022_SpravneKonanie_2145-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2145-2022 rev 03.pdf
2145-2022_SE_2022_015635-anonymizovaná.pdf
2145-2022_SE_2022_020675 UJD 10.06.2022-anonymizovaná.pdf
2145-2022_Rozhodnutie_182_2022_R182_2022_GrOt_eR.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023