Úradná tabuľa ÚJD SR

2144-2023

č. konania: 2144-2023

č. rozhodnutia: 180/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.05.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 28.06.2023

Prílohy:

2144-2023_SpravneKonanie_2144-2023_SPK 2144-2023 formular 03.pdf
2144-2023_SPK 2144-2023 ziadost AN.pdf
2144-2023_Rozhodnutie_180_2023_Rozhodnutie_180_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023