Úradná tabuľa ÚJD SR

2143-2022

č. konania: 2143-2022

č. rozhodnutia: 163/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.04.2022

dátum ukončenia konania: 30.06.2022

dátum aktualizácie: 01.07.2022

Prílohy:

2143-2022_SpravneKonanie_2143-2022_Formulár o zverejnení SpK 2143-2022 akt.01.pdf
2143-2022_SE_2022_015685 UJD 29.04.2022.pdf
2143-2022_Rozhodnutie_163_2022_UJD SR 2143-2022_ R163_2022_OnEv _SEMO34.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023