Úradná tabuľa ÚJD SR

2134-2022

č. konania: 2134-2022

č. rozhodnutia: 165/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.05.2022

dátum ukončenia konania: 06.07.2022

dátum aktualizácie: 06.07.2022

Prílohy:

2134-2022_SpravneKonanie_2134-2022_Formulár o zverejnení SpK 2134-2022 rev. 02 zo dňa 06.07.2022.pdf
2134-2022_žiadosť anonymizovaná.pdf
2134-2022_Rozhodnutie_165_2022_R165_2022_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023