Úradná tabuľa ÚJD SR

2130-2023

č. konania: 2130-2023

č. rozhodnutia: 314/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.05.2023

dátum ukončenia konania: 25.10.2023

dátum aktualizácie: 27.10.2023

Prílohy:

2130-2023_SpravneKonanie_2130-2023_FoZ SpK_03_2130_2023_SE.pdf
2130-2023_eRozhodnutie_256_2023_prerušenie SPK_2130_2023.pdf
2130-2023_Rozhodnutie_207_2023_prerušenie SPK_2130_2023.pdf
2130-2023_Žiadosť_SE_2130_2023.pdf
2130-2023_Rozhodnutie_314_2023_Rozhodnutie_314_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023