Úradná tabuľa ÚJD SR

2130-2023

č. konania: 2130-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.05.2023

dátum aktualizácie: 10.05.2023

Prílohy:

2130-2023_SpravneKonanie_2130-2023_FoZ SpK_00_2130_2023_SE.pdf
2130-2023_Žiadosť_SE_2130_2023.pdf

Aktualizácia: 10.05.2023