Úradná tabuľa ÚJD SR

2121-2024

č. konania: 2121-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2024

dátum aktualizácie: 28.03.2024

Prílohy:

2121-2024_SpravneKonanie_2121-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Mar2024.pdf
2121-2024_An_SE_00001_004183_2024_UJD_26.03.2024k.pdf

Aktualizácia: 28.03.2024