Úradná tabuľa ÚJD SR

2120-2024

č. konania: 2120-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2024

dátum aktualizácie: 28.03.2024

Prílohy:

2120-2024_SpravneKonanie_2120-2024_SPK 2120-2024 formulár 00.pdf
2120-2024_SPK 2120-2024 žiadost AN.pdf
2120-2024_UradnyList_2877_2024.pdf

Aktualizácia: 28.03.2024