Úradná tabuľa ÚJD SR

2120-2023

č. konania: 2120-2023

č. rozhodnutia: 179/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 28.04.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 28.06.2023

Prílohy:

2120-2023_SpravneKonanie_2120-2023_SPK 2120-2023 formular 03.pdf
2120-2023_SPK 2120-2023 žiadost AN.pdf
2120-2023_Rozhodnutie_179_2023_Rozhodnutie_179_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023