Úradná tabuľa ÚJD SR

2119-2024

č. konania: 2119-2024

č. rozhodnutia: 178/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2024

dátum ukončenia konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 03.05.2024

Prílohy:

2119-2024_SpravneKonanie_2119-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 2119_2024 rev03.pdf
2119-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004114_2024_UJD_26.03.2024.pdf
2119-2024_Rozhodnutie_178_2024_Rozhodnutie_178_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024