Úradná tabuľa ÚJD SR

2119-2024

č. konania: 2119-2024

č. rozhodnutia: 178/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2024

dátum aktualizácie: 17.04.2024

Prílohy:

2119-2024_SpravneKonanie_2119-2024_Zverejnenie rozhodnutia 178_2024 v SpK 2119_2024 rev02.pdf
2119-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004114_2024_UJD_26.03.2024.pdf
2119-2024_Rozhodnutie_178_2024_Rozhodnutie_178_2024.pdf

Aktualizácia: 17.04.2024