Úradná tabuľa ÚJD SR

2118-2024

č. konania: 2118-2024

č. rozhodnutia: 194/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2024

dátum ukončenia konania: 16.05.2024

dátum aktualizácie: 16.05.2024

Prílohy:

2118-2024_SpravneKonanie_2118-2024_SPK 2118-2024 formulár 03.pdf
2118-2024_SPK 2118-2024 žiadost AN.pdf
2118-2024_Rozhodnutie_194_2024_Rozhodnutie_194_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024