Úradná tabuľa ÚJD SR

2113-2022

č. konania: 2113-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2022

dátum aktualizácie: 02.05.2022

Prílohy:

2113-2022_SpravneKonanie_2113-2022_SPK 2113-2022 formulár 00.pdf
2113-2022_SPK 2113-2022 žiadosť AN.pdf

Aktualizácia: 02.05.2022