Úradná tabuľa ÚJD SR

2113-2022

č. konania: 2113-2022

č. rozhodnutia: 155/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2022

dátum ukončenia konania: 10.06.2022

dátum aktualizácie: 14.06.2022

Prílohy:

2113-2022_SpravneKonanie_2113-2022_SPK 2113-2022 formulár 02.pdf
2113-2022_SPK 2113-2022 žiadosť AN.pdf
2113-2022_Rozhodnutie_155_2022_R155_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023