Úradná tabuľa ÚJD SR

2109-2024

č. konania: 2109-2024

č. rozhodnutia: 163/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.03.2024

dátum ukončenia konania: 24.04.2024

dátum aktualizácie: 24.04.2024

Prílohy:

2109-2024_SpravneKonanie_2109-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 2109_2024 rev03.pdf
2109-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004117_2024_UJD_25.03.2024.pdf
2109-2024_Rozhodnutie_163_2024_Rozhodnutie_163_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024