Úradná tabuľa ÚJD SR

2105-2024

č. konania: 2105-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.03.2024

dátum aktualizácie: 27.03.2024

Prílohy:

2105-2024_SpravneKonanie_2105-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2105-2024 rev 00.pdf
2105-2024_SE_00001_004058_2024-anonymizované.pdf

Aktualizácia: 27.03.2024