Úradná tabuľa ÚJD SR

2101-2023

č. konania: 2101-2023

č. rozhodnutia: 146/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.04.2023

dátum aktualizácie: 16.05.2023

Prílohy:

2101-2023_SpravneKonanie_2101-2023_SPK 2101-2023 formulár 02.pdf
2101-2023_SPK 2101-2023 ziadost AN.pdf
2101-2023_Rozhodnutie_146_2023_Rozhodnutie_146_2023.pdf

Aktualizácia: 16.05.2023