Úradná tabuľa ÚJD SR

2094-2022

č. konania: 2094-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.04.2022

dátum aktualizácie: 28.04.2022

Prílohy:

2094-2022_SpravneKonanie_2094-2022_Formulár o zverejnení Spk_v0APR.pdf
2094-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_007380 UJD.pdf

Aktualizácia: 28.04.2022