Úradná tabuľa ÚJD SR

2093-2022

č. konania: 2093-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2022

dátum aktualizácie: 02.05.2022

Prílohy:

2093-2022_SpravneKonanie_2093-2022_Zverejňovanie začiatku SpK č. UJD SR 2093-2022.pdf
2093-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 02.05.2022