Úradná tabuľa ÚJD SR

2093-2022

č. konania: 2093-2022

č. rozhodnutia: 174/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.04.2022

dátum ukončenia konania: 01.07.2022

dátum aktualizácie: 01.07.2022

Prílohy:

2093-2022_SpravneKonanie_2093-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2093-2022rev01.pdf
2093-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
2093-2022_Rozhodnutie_174_2022_Anonymizované rozhodnutie R_174_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023